månadsarkiv: december 2022

Injektering för ökad stabilitet

Betong är ett mycket starkt och stabilt material. Och om det skulle bli sprickbildningar så kan man ändå rädda det gjutna genom att utföra en injektering.

När man gjuter en grund i betong så använder man sig även av någon typ av armering. Det kan vara armeringsjärn eller ett armeringsnät. På det sättet kan man få en konstruktion som blir mer stabil än utan armeringen. Men trots att man gör allting rätt så kan det ändå hända att det blir sprickor i betong, något som kan innebära en stor brist i byggnadens stabilitet.

Som tur är så går det att laga sprickbildningar, även när de finns under byggnader. Det man gör då kallas för injektering, och innebär att man når det skadade området och lagar det med en speciellt blandad massa. Allt för att gjutningen återigen ska vara lika stabil som den ursprungligen var.

Nybyggnation med utförd injektering

Det händer även att man utför en injektering på en nybyggnation, innan byggnationen har hunnit bli klar. I vissa fall kan gjutningar ha blivit påverkade av väder och vind, eller det vatten som finns i marken. Men då går det utmärkt att utföra en injektering, så att gjutningen återigen är lika stabil som man hade planerat för.

Kan vem som helst utföra en injektering? Nej, det är något som man alltid ska använda specialutbildad personal till. För om det blivit en sprickbildning i en gjutning så är det mycket viktigt att man lagar den på rätt sätt, så att inte nya sprickor uppstår.